วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

โหลดแนวข้อสอบ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ทุกตำแหน่ง

โหลดแนวข้อสอบ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ทุกตำแหน่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ รพ. จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12-22 พฤศจิกายน 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
**********************************************************


โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 14 ตำแหน่ง 80 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-18 ตุลาคม 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
*********************************************************+


โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล จำนวน 12 ตำแหน่ง 104 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-16 สิงหาคม 2561


***********************************************************
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล 2 ตำแหน่ง
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ (วุฒิปริญญาโท) ประจำงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา) ประจำฝ่ายการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2561
ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ด้วยตนเองที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-926-9368-70 หรือเว็บไซต์ http://www.hospital.tu.ac.th

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
********************************************************
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (Thammasat University Hospital) จ.ปทุมธานี รับสมัครพนักงาน รวม 22 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม-11 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัคร

 • นักวิเทศสัมพันธ์ (ปริญญาโท ฯ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท ฯ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การตลาด (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • นักวิชาการเวชสถิติ (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • นักตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • นักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2926-9368-70
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (Thammasat University Hospital) จ.ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล รวม 67 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวช.-ปวส. สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเปิดรับสมัคร

 • ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ (ปวส.ฯ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.ฯ) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • พนักงานช่วยโภชนาการ (ม.6) ตำแหน่งว่าง : 9 อัตรา
 • พนักงานช่วยงานบริการเปล (ม.6) ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 • พนักงานช่วยงานบริการ (ม.6) ตำแหน่งว่าง : 14 อัตรา
 • พนักงานช่วยซักรีด (ม.6) ตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
 • พนักงานช่วยงานขับรถยนต์ (ม.6) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักการอุปกรณ์ (ม.6) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • พนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา
 • พนักงานพัสดุ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) ตำแหน่งว่าง : 16 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่เวชระเบียน (ปวช.) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • พนักงานช่วยการพยาบาล (ม.6) ตำแหน่งว่าง : 8 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2926-9368-9


โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (Thammasat University Hospital) จ.ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล รวม 35 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวช.-ปวส. สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3-18 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเปิดรับสมัคร

 • ช่างโยธา (ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • ช่างยนต์ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • พนักงานช่วยโภชนาการ (ม.6) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • พนักงานช่วยงานบริการเปล (ม.6) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • พนักงานช่วยงานบริการ (ม.6) ตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา
 • ผู้ปฏิบัติงานบริการ (พนักงานช่วยงานประชาสัมพันธ์) (ม.6) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • พนักงานผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ (ม.6) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • พนักงานพัสดุ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่พัสดุ (ปวช.) ตำแหน่งว่าง : 6 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ปวช.) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • พนักงานช่วยการพยาบาล (ม.6) ตำแหน่งว่าง : 10 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 3-18 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2926-9368-9


โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (Thammasat University Hospital) จ.ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล รวม 38 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวช.-ปวส สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4-16 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเปิดรับสมัคร

 • พนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • ช่างโยธา (ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 • ช่างยนต์ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ปวช.) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • พนักงานช่วยงานบริการ (ม.6) ตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
 • พนักงานพัสดุ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่พัสดุ (ปวช.) ตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ปวช.) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • พนักงานช่วยการพยาบาล (ม.6) ตำแหน่งว่าง : 14 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 4-16 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2926-9368-9

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2560
ด้วย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล จำนวน 24 อัตรา
โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้-2

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร ::: ไฟล์แนบ
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล

ด้วยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาลในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 10 ตำแหน่ง 52 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งพนักงานธุรการ
จำนวน  :  1 อัตรา 
- ประจำกลุ่มงานแพทย์
อัตราเงินเดือน  :  10,920 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทุกสาขา (ยกเว้น เกษตรกรรม ศิลปหัตกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม)
2. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ
จำนวน  :  3 อัตรา
- ประจำงานทะเบียนและคลังพัสดุ
อัตราเงินเดือน  :  10,920 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา (ยกเว้น เกษตรกรรม ศิลปหัตกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม)
3. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน  :  1 อัตรา
- ประจำงานรายได้
อัตราเงินเดือน  :  10,920 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทาง บัญชี พณิชยการ การเงินและการธนาคาร การตลาด การขาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ
4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน  :  4 อัตรา
- ประจำกลุ่มงานการพยาบาล 1 อัตรา
- ประจำงานประกันสุขภาพ 1 อัตรา
- ประจำสำนักบริหารแผนและการคลัง 1 อัตรา
- ประจำงานสารสนเทศ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  9,360 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ทุกสาขา (ยกวเว้น เกษตรกรรม ศิลปหัตกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม)
5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
จำนวน  :  9 อัตรา
- ประจำงานทะเบียนและคลังพัสดุ 6 อัตรา
- ประจำงานจัดหาพัสดุ 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  9,360 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา ยกวเว้น เกษตรกรรม ศิลปหัตกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม
6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จำนวน  :  4 อัตรา
- ประจำงานรายได้
อัตราเงินเดือน  :  9,360 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ เขานุการ การตลาด การขาย การเงินและการธนาคาร
7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
จำนวน  :  2 อัตรา
- ประจำกลุ่มงานการพยาบาล 1 อัตรา
- ประจำงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  9,360 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทาง ภาษาต่างประเทศ เลขานุการ บัญชี พณิชยการ ธุรกิจทั่วไป การขาย การตลาด
8. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
จำนวน  :  19 อัตรา
- ประจำกลุ่มงานการพยาบาล 16 อัตรา
- ประจำงานรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 1 อัตรา
- ประจำงานจ่ายกลาง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  8,480 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  มัธยมศึกษาปลาย หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
9. ตำแหน่งพนักงานช่วยงานบริการ
จำนวน  :  5 อัตรา
- ประจำกลุมงานการพยาบาล
อัตราเงินเดือน  :  8,480 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  มัธยมศึกษาปลาย หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
10. ตำแหน่งพนักงานช่วยชักรีด
จำนวน  :  2 อัตรา
- ประจำงานบริการผ้า 
อัตราเงินเดือน  :  8,480 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  มัธยมศึกษาปลาย หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่ขอรับ และยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2926-9368-9


โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (Thammasat University Hospital) จ.ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล จำนวน 15 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปวช.-ม.3 สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14-19 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • พนักงานพัสดุ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่พัสดุ (ปวช.) ตำแหน่งว่าง : 9 อัตรา
 • พนักงานช่วยงานบริการ (ม.3) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 14-19 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2926-9368-9


โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (Thammasat University Hospital) จ.ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล จำนวน 74 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปวช.-ม.6-ม.3 สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8-26 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • พนักงานธุรการ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 • พนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • พนักงานพัสดุ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 6 อัตรา
 • พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • พนักงานช่างเครื่องยนต์ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • พนักงานช่างโยธา (ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) ตำแหน่งว่าง : 20 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ปวช.) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ปวช.) ตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่พัสดุ (ปวช.) ตำแหน่งว่าง : 11 อัตรา
 • พนักงานช่วยการพยาบาล (ม.6) ตำแหน่งว่าง : 6 อัตรา
 • พนักงานช่วยงานบริการ (ม.3) ตำแหน่งว่าง : 12 อัตรา
 • พนักงานช่วยงานเปล (ม.3) ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 8-26 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2926-9368-7

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (Thammasat University Hospital) จ.ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน จำนวน 19 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1- 15 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • นักวิเทศสัมพันธ์ (ปริญญาโท) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • บุคลากร (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • นักอาชีวอนามัย (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • นักตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 7 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 1- 15 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
 • รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


เปิดสอบ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ              
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ          
สถานที่สอบ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ              
ประกาศผลสอบ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ            
รายงานตัว  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ         
ติดต่อ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ